Familieballast

Familieballast er et samarbejdsprojekt mellem Helhedsplanen og lokale daginstitutioner, skoler og SFO’er, som handler om at give forældre fra boligområderne nogle flere redskaber til at håndtere hverdagen med børn.

Et forløb er bygget op omkring 8-10 café-aftener hvor ca. 10 familier mødes og udveksler erfaringer samt får ny inspiration og viden fra forskellige fagpersoner om alt fra ”selvhjulpenhed” til ”identitetsdannelse hos børn”.

Familieballast har været afholdt to gange. Første gang i Karlemosen og Søparken i samarbejde med de lokale daginstitutioner og anden gang i Hastrupparken i samarbejde med både daginstitutioner, skole og SFO.

Hvis du er interesseret i at vide mere om Familieballast, kan du kontakte Pia McKee på: pmc@bosj.dk / 23 39 53 01