Børn og unge får øget indflydelse på udviklingen af Karlemoseparken