Børn og unge

Et centralt fokus i Helhedsplanen er at børn og unge, der bor i områderne inden for Helhedsplanen Køge, får udviklet deres kompetencer, så de selv får lyst og viden til at skabe nye projekter og aktiviteter for deres jævnaldrende. Helhedsplanen arbejder tæt sammen med dagtilbud, skoler og fritidsklubber samt foreningslivet om at skabe flere muligheder for børn og unge og styrke deres trivsel samt evne til selvorganisering. Her kan du læse om nogle af de tiltag, der er igangsat fra Get2sport til Kunstvognen og DJ Skole.