Ellemarken:

Ellemarken ligger i Køge midt tæt på Køge centrum. Boligområdet har  2.150 beboere fordelt på 1.110 lejemål. Ellemarken administreres af DAB.

Læs mere

Byggeriet blev opført i 1965, men i 1999 – 2002 gennemgik Ellemarken en omfattende renovering.
I boligområdets umiddelbare nærhed ligger der skole, SFO, daginstitutioner og indkøbsmuligheder. Desuden er Køge Gymnasium og VUC naboer til boligområdet.

Ellemarken har to beboerhuse – ‘Ellehuset’ og ‘Parkvej 120’ med god plads til beboeraktiviteter.

Mere information om Ellemarken

Hastrupparken:

Hastrupparken ligger i Køges sydlige del. Boligområdet har 895 beboere fordelt på 468 lejemål.  Hastrupparken administreres af Køge Boligselskab

Læs mere

353 af Hastruparkens boliger blev opført i 1974 og de resterende 115 tagboliger stod færdige i 2003.

Hastrupparken har et levende beboerhus med flere lokaler til beboeraktiviteter, en cafe samt et træningscenter.

Læs mere om Hastrupparken

Søparken:

Søparken ligger i Køges nordlige område.
I alt bor der 738 beboere i Søparken i de 303 lejemål. Søparken administreres af Lejerbo

Læs mere

Boligområdet er en del af boligselskabet Lejerbo.

Søparken har et velfungerende fælleshus, som danner rammen for mange sociale aktiviteter. Der er skole, SFO, sportsfaciliteter og indkøbsmuligheder. Desuden er der daginstitutioner i selve boligområdet. Grønne arealer med en sø er Søparkens nabo mod nord.

Læs mere om Søparken 

Karlemoseparken:

Karlemoseparken ligger i Køge Nord. I området bor 1448 beboere på 629 lejemål. Karlemoseparken administreres af Boligselskabet Sjælland.

Læs mere

435 af Karlemosens lejemål er opført i 1972, mens de resterende 194 taglejligheder stod indflytningsklare i 1994.
Karlemoseparken har skole, SFO, daginstitutioner samt indkøbsmuligheder og Ølby Station i nærheden sammen med bibliotek og Køge svømmehal.

Karlemoseparken har et kulturhus med mange aktiviteter. Der er skønne, grønne arealer og kolonihaver omkring bebyggelsen.

Læs mere om Karlemoseparken