Dig, Trivsel og Sundhed

Dig, Trivsel og Sundhed er en opsøgende indsats for ensomme borgere i Køge Kommune ved Sygeplejerske Pia Gommesen.

Dig, trivsel og sundhed har et tæt samarbejde med boligområderne, Helhedsplanen, Sundhedsafdelingen på rådhuset og Center for Dansk og Integration.

Du kan kontakte Pia Gommesen på mail: pia.gommesen@koege.dk / telefon: 20127539