Enighed om fortsættelse af det boligsociale arbejde i Køge