Helhedsplanen 2017-2021

Helhedsplanen Køge

Den Boligsociale Helhedsplan Køge er et partnerskab og en vision udviklet af boligforeningerne og Køge kommune, hvor vi i fællesskab arbejder for at gøre boligområderne; Karlemoseparken, Ellemarken, Hastrupparken og Søparken til endnu bedre steder at bo og leve i.

Det gør vi med udgangspunkt i et solidt samarbejde med en masse gode lokale kræfter såsom foreninger, jobcenter, skoler, institutioner og politi. Her på vores hjemmeside kan du læse mere om nogle af de tiltag og aktiviteter, der findes i boligområderne.

De tilbud, vi har, og de aktiviteter, vi støtter, har alle til formål at:

• Øge antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse
• Øge antallet af unge, der kommer i beskæftigelse
• Forebygge at unge havner i kriminalitet
• Øge børn og familiers trivsel
• Udvikle og understøtte det frivillige arbejde i boligområderne

Vores arbejde handler i høj grad om at hjælpe beboere med at realisere idéer og ønsker, især idéer som bidrager positivt til andre beboeres trivsel i boligområderne. Derfor hører vi meget gerne fra dig, der ønsker at være med til at starte en aktivitet eller et nyt tiltag.

I Helhedsplanen samarbejder vi med alle, som bor eller har en tilknytning til eller interesse i boligområderne, både borgere, foreninger og virksomheder.