Jobplaneten

Jobplaneten omfatter alle afdelinger under Helhedsplanen Køge og formidler kontakten mellem virksomheder og unge i forhold til lommepenge- og fritidsjob samt praktik- og lærepladser. Det er blevet til over 300 job siden 2014 og et virksomhedsnetværk på mere end 50 virksomheder.

Indsatsen i Jobplaneten er kendetegnet ved:

  • Bredt, tværfagligt, fokus på aktiviteter i lokalområdet, der kan føre til beskæftigelse
  • Relationsopbygning gennem åben vejledning
  • Fokus på etablering af et bredt virksomhedsnetværk
  • Tæt samarbejde mellem relevante boligsociale aktører (boligselskab, kommune, virksomheder mv.)

Jobplanetens målsætning er at hjælpe virksomheder med at finde motiverede og arbejdsomme unge og samtidig give unge fra socialt udsatte boligområder en bedre chance i livet. Jobplaneten formidler kontakten mellem virksomheder og unge, som vil have et fritidsjob. Vi sørger for at finde det rigtige match mellem virksomhed og ung, og skulle der opstå udfordringer, er vi med på sidelinjen hele vejen.

Jobplaneten stiller digitale hjælperedskaber til rådighed, der blandt andet kan hjælpe målgruppen med målrettet jobsøgning, udarbejdelse af et godt CV, konkret jobsøgning mv.

Læs meget mere på – http://jobplaneten.dk/

Hvis du er interesseret i at vide mere om Jobplaneten, kan du kontakte Özcan Tecer på ote@bosj.dk /24 62 38 58.