Kontakt

Sekretariatet i Helhedsplanen Køge har adresse på Karlemosevej 73B, 4600 Køge, men der er lokale kontorer i alle fire boligområder:

Søparken – I beboerhuset Nylandsvej 185

Ellemarken – på Parkvej 120

Hastrupparken – I beboerhuset, Langelandsvej 66.

Karlemoseparken – På Karlemosevej 73B