Kultur og Fællesskab

Helhedsplanen støtter initiativer omkring at etablere kulturproducerende og sociale fællesskaber i, og på tværs af, boligområderne og deres nærområder.

Helhedsplanen har i alle boligafdelinger oprettet en række forskellige aktiviteter for og med unge og ældre beboere. I Karlemoseparken har helhedsplanen for eksempel igangsat en større indsats omkring at lave områdets beboerhus om til et Kulturhus. Siden er der kommet en række kulturelle og sociale aktiviteter til i huset.

Helhedsplanen har desuden oprettet ’Beboerpuljen’ hvor beboere i samarbejde med sekretariatet kan søge midler til at realisere en idé.