Kunstvognen / Her hvor jeg bor

Kunstvognen er et tilbud om kreative aktiviteter for større børn og unge i boligområderne, som gerne vil udtrykke sig kunstnerisk gennem maleri, tegning, collage og skulptur.
I kunstvognen producerer børn og unge kunst, som skal udsmykke byrummet på nye og kreative måder, efter deltagernes egne idéer og forslag.

Kunstvognen har haft base på skift i Helhedsplanens fire boligområder og stået i nærheden af beboerhusene.

Her hvor jeg bor er et projekt, der kører gennem tre år med midler fra Statens Kunstfond og Køge Kommune. Projektet involverer børn og unge fra alle fire boligområder gennem samarbejde med daginstitutioner, skole og SFO. Målet er at give de unge adgang til billedkunstkompetencer og kunstformidling, der giver dem mulighed for at udtrykke sig kreativt.

Hvis du er interesseret i at vide mere om Kunstvognen eller Her hvor jeg bor, kan du kontakte Ibrahim Øksum på: ibr@bosj.dk / 21349691