Lungedagen

Lungedagen afvikles hvert år i et af Helhedsplanens fire boligområder i et samarbejde mellem Køge Kommune og Helhedsplanen. Lungedagen skifter imellem boligområderne og foretager hvert år omkring 100 målinger af lungekapacitet. Formålet er tidlig opsporing af lungesygdomme.

Tidligere har Lungedagen også været en Diabetesdag, hvor borgere har fået målt blodsukker med henblik på opsporing af begyndende diabetes.

Hvis du er interesseret i at vide mere om Lungedagen, kan du kontakte Maja Munch Nielsen på: mmn@bosj.dk/21432544