Mentorindsats

Den boligsociale mentorindsats yder en håndholdt og nærværende støtte til kriminalitetstruede unge i Køge mellem 15 og 25 år. Indsatsen er baseret på erfaringerne fra mentorindsatsen i den gamle helhedsplan: Unge Mænd med Mål.

Mentor er ansat i UUV, men arbejder fremskudt i Helhedsplanens 4 boligområder. Der er etableret en tværfaglig arbejdsgruppe med tilstedeværelse af relevante aktører fra UUV, Ungecentret, SSP og Helhedsplanen, der arbejder målrettet med de unge i målgruppen.

Arbejdsgruppen mødes ugentligt i boligområderne med henblik på en håndholdt og smidig tilgang til arbejdet med de unge. I indsatsen er der også årlig fremskudt vejledning med UUV i boligområderne med henblik på, at forældre i højere grad bliver klædt på til at støtte deres unge i valg af ungdomsuddannelse.

Hvis du er interesseret i at vide mere om Mentorindsatsen, kan du kontakte Hans Bjerregaard på hans.bjerregaard@koege.dk/23991136