Økonomisk Rådgivning

En bevilling på over 1,6 mio. kr. har gjort, at Helhedsplanen kan tilbyde gratis lokal rådgivning om økonomi til alle beboere. Her kan du få hjælp til fx gældsproblemer, skattespørgsmål og kontakt til relevante kommunale myndigheder og indsatser. Rådgivningen er udviklet i samarbejde med Dansk Folkehjælp og Jobcenter Køge og dækker alle borgere i Køge, men der er særlig fokus på de 4 afdelinger omfattet af Helhedsplanen.

Formålet med økonomirådgivningen, er at nedbringe antallet af udsættelser og huslejerestancer, men også at hjælpe beboerne med at få skabt et overblik og lagt en plan for eventuel gæld, så huslejen ikke er en uforudset udgift.

Økonomisk Rådgivning udløb pr. 1. december 2020. Der arbejdes på at etablere et lignenden tilbud under Køge Kommune.

Hvis du er interesseret i at vide mere om Økonomisk Rådgivning, kan du kontakte Jan Milo: jam@bosj.dk/ 21 33 33 72