Organisationen

Helhedsplanens sekretariat står for implementeringen af Helhedsplanen Køges formål med midler fra Landsbyggefonden, de fire boligselskaber DAB, Køge Boligselskab, Boligselskabet Sjælland og Lejerbo samt Køge Kommune.

Siden 2013 har Helhedsplanen Køge arbejdet i Karlemoseparken, Ellemarken, Søparken og Hastrupparken og medvirket til, at mange nye aktiviteter er kommet i gang, og flere beboere er blevet aktive i deres boligområder.

Helhedsplanens tilgang er ressourcebaseret med fokus på bl.a. at skabe de ideelle rammer og forudsætninger for, at beboere kan trives og får mulighed for og mod på at igangsætte inkluderende aktiviteter i deres boligområde. Aktiviteterne skal styrke fællesskab, sociale kompetencer, netværk og demokratideltagelse blandt beboerne.

Helhedsplanens udgangspunkt er dels de specifikke udfordringer, som de fire boligområder står overfor, dels de ressourcer, som findes i boligområderne. Sekretariatets opgave er at kortlægge beboernes ressourcer og visioner og støtte dem i, at de kan realiseres i praksis. Dette sker blandt andet ved at give beboerne kurser/ workshops og nye kompetencer samt ved at bygge bro mellem boligområderne og det omkringliggende samfund.