Studieplaneten

Studieplaneten – en alternativ lektiecafé.

Studieplaneten blev startet af Hastrupskolen, Dansk Flygtningehjælp og Helhedsplanen Køge i 2016 som en alternativ lektiecafé, hvor visiterede børn og unge får særlig støtte til lektielæsning, og hvor der indgås forpligtende aftaler med forældrene. Studieplaneten findes nu også i Karlemoseparken, og Søparken.

Hvis du er interesseret i at vide mere om Studieplaneten, herunder åbningstider, kan du kontakte Lotte Frejo Varder på: lfv@bosj.dk / 20151748