Vold i nære relationer – Kursister får redskaber til at støtte voldsramte